Regulamin

   logo-pl-v2

 

fr pl gb us

Witamy serdecznie,

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej, z przykrością informujemy, że strona zostanie wyłączona z dniem 30 czerwca 2020. Na tę chwilę nie ma już możliwości przedłużenia abonamenu, ani zakupu nowego.

Za niedogodności przepraszamy.

Warunki korzystania z serwisu www.GimnastykaSluchu.pl

Wprowadzenie

Witaj na www.GimnastykaSluchu.pl. Serwis należy do i obsługiwany jest przez firmę:

Szwarcsoft Małgorzata Szwarc

Ul. Sprawiedliwości 4/31

05-800 Pruszków

Nip:958-143-97-70

Zarejestrowaną w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszków Ewidencji Działalności Gospodarczej. Odwiedzając naszą stronę oraz korzystając z dostarczanych przez nas informacji, zasobów, usług, produktów i narzędzi, jednocześnie oświadczasz, że zrozumiałeś i zgadzasz się z następującymi warunkami korzystania z serwisu, określonymi w niniejszym rozdziale (dalej „Regulamin Użytkownika”).

Niniejszy regulamin obowiązuje od 14 kwietnia 2012. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownika od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomiania. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że do Ciebie należy okresowa weryfikacja Regulaminu Użytkownika w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Kontynuacja użytkowania serwisu będzie stanowić dowód zapoznania się przez Ciebie ze zmianami w warunkach korzystania z serwisu oraz akceptację tychże.

Język warunków korzystania z serwisu

Ponieważ Szwarcsoft Małgorzata Szwarc dostarcza tłumaczenie oryginalnej, polskojęzycznej wersji Warunków korzystania z serwisu, niniejszym zgadzasz się, że tłumaczenie tekstu w innych językach niż polski dostarczone zostało wyłącznie dla Twojej wygody oraz że wiążąca w Twojej relacji z Szwarcsoft Małgorzata Szwarc jest jego polska wersja językowa. Jeżeli istnieją rozbieżności pomiędzy wersją polską a jej tłumaczeniem, obowiązują warunki wskazane w wersji polskiej.

Zakres świadczenia

Firma Szwarcsfot Małgorzata Szwarc udostępnia materiały edukacyjne z zakresu kształcenia słuchu muzycznego. Służą one do samodzielnego ćwiczenia umiejętności wymaganych na tym przedmiocie w domu przy użyciu komputera. Część ćwiczeń jest darmowa – za część z nich trzeba zapłacić. Zapłata za dostęp do wszystkich ćwiczeń zawsze następuje z góry za pośrednictwem płatności internetowych bądź wpłaty bezpośrednio na konto. Oznacza to, że najpierw wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie firmy Szwarcsoft, a dopiero później konto i dostęp do ćwiczeń zostaje aktywowany. Aktualny cennik znajduje się w zakładce: Często zadawane pytania – Cennik.

Firma Szwarcsoft Małgorzata Szwarc zobowiązuje się do dostarczenia materiałów bez wad.

Serwis działa na wszystkich systemach operacyjnych, które obsługują przeglądarki internetowe z Adobe Flash.

Jest to między innymi:

- Windows,

- Linux,

- Mac OS.

Polecamy bardzo gorąco korzystanie z przeglądarek Chrome lub Firefox. Na tych przeglądarkach system działa najlepiej. 

Odpowiedzialne korzystanie z serwisu

Odwiedzając nasz serwis i korzystając z dostarczanych przez nas informacji, zasobów, usług, produktów oraz narzędzi (dalej „Zasoby”) na drodze bezpośredniej bądź pośredniej, zgadzasz się na korzystanie z Zasobów wyłącznie w celach dozwolonych przez (a) warunki niniejszego Regulaminu Użytkownika oraz (b) relewantne przepisy prawa, regulacje prawne oraz ogólnie przyjęte zasady i przepisy korzystania z zasobów on-line. Te obowiązki dotyczą Użytkownika przez cały czas korzystania z zasobów na stronie www.GimnastykaSluchu.pl od momentu założenia konta do momentu usunięcia konta.

Oznacza to, że: 

 1. Aby otrzymać dostęp do naszych Zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie (na przykład nazwisko i imię, dane kontaktowe etc.) w ramach procesu rejestracji bądź jako dowód, że w świetle prawa możesz korzystać z Zasobów. Zobowiązujesz się dostarczać wyłącznie dokładne, poprawne i aktualne dane.
 2. Odpowiadasz za poufność wszelkich informacji związanych z logowaniem na konto, z którego korzystasz by mieć dostęp do naszych Zasobów. Jesteś również odpowiedzialny za wszelkie czynności dokonywane za pośrednictwem Twojego konta/Twoich kont.
 3. Korzystanie (bądź próba korzystania) z naszych Zasobów w sposób inny niż umożliwiony przez nas jest zabronione. Zobowiązujesz się również nie korzystać (bądź podejmować prób korzystania) z naszych zasobów przez jakiekolwiek medium automatyczne, niezgodne z zasadami etyki bądź niestandardowe.
 4. Uczestnictwo w czynnościach, które zakłócają bądź ingerują w funkcjonowanie naszych Zasobów, łącznie z serwerami i/lub sieciami, w których zlokalizowane są Zasoby bądź z którymi nasze Zasoby są połączone, jest zabronione.
 5. Jakiekolwiek próby kopiowania, duplikowania, sprzedaży, odsprzedaży naszych Zasobów bądź handlem nimi jest zabronione.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, utratę danych lub szkody, które mogą nas dotknąć pośrednio lub bezpośrednio w efekcie wykonywanych przez niego niedozwolonych czynności, jak wskazano powyżej, oraz może ponieść odpowiedzialność prawną na drodze postępowania cywilnego bądź karnego. 
 7. W naszym serwisie możemy dostarczyć rozmaite narzędzia komunikacji, jak komentarze do bloga, posty na blogu, publiczny czat, fora, tablice ogłoszeń, grupy dyskusyjne, oceny i recenzje produktu, różne usługi mediów społecznych etc. Zasadniczo treść wypowiedzi użytkowników wymienionych narzędzi komunikacji nie jest moderowana bądź monitorowana, co oznacza, że decydując się na korzystanie z tych narzędzi w celu zamieszczenia dowolnej treści w naszym serwisie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie tych narzędzi w sposób odpowiedzialny i etyczny. Publikując informacje lub w inny sposób użytkując wspomniane narzędzia komunikacji publicznej, Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiował na serwer, rozpowszechniał, publikował lub w inny sposób dystrybuował treści, które:
  1. są nielegalne, niebezpieczne, mają charakter pomówienia, są obraźliwe, szykanujące, upokarzające, zastraszające, fałszywe, zwodnicze, napastliwe, rasistowskie bądź zawierają jakiekolwiek dwuznaczne, niewłaściwe bądź nacechowane jednoznacznie seksualnie elementy językowe;
  2. naruszają znak towarowy, patent, tajemnicę handlową, copyright lub inne prawa autorskie;
  3. zawierają jakikolwiek rodzaj nielegalnej bądź niepożądanej reklamy;
  4. mają na celu podszycie się pod jakąkolwiek osobę bądź jednostkę, także dowolnego pracownika bądź przedstawiciela www.GimnastykaSluchu.pl.
 8. Mamy prawo zdecydować o usunięciu treści, które – w naszej opinii – nie są zgodne z niniejszym Regulaminem Użytkownika, jak również treści, które uważamy za obraźliwe, szkodliwe, kontrowersyjne, nieprecyzyjne, bądź które naruszają copyright bądź znak towarowy, należący do osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia bądź niepowodzenie przy usuwaniu tego typu treści. Jeżeli Użytkownik opublikuje treść, która zostanie przez nas usunięta, niniejszym Użytkownik zgadza się na jej usunięcie i rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec naszej firmy. 
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści publikowane przez Użytkownika bądź inne osoby trzecie użytkujące nasz serwis. Jednocześnie, dowolna, zamieszczona przez Użytkownika za pośrednictwem narzędzi komunikacji publicznej w naszym serwisie treść, o ile nie narusza copyrightu bądź znaków towarowych, należących do osób trzecich, staje się własnością Szwarcsoft Malgorzata Szwarc. Na treść tę nabywamy jednocześnie stałą, nieodwołalną, obowiązującą na całym świecie, wolną od tantiem, wyłączną licencję na powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, publikowanie, publiczną prezentacje i/bądź dystrybucję na zasadach przez nas określonych. Dotyczy i stosuje się to wyłącznie do treści opublikowanych poprzez wskazane publiczne narzędzia komunikacji, nie odnosi się natomiast do informacji dostarczonych podczas procesu rejestracji, który jest niezbędny do korzystania z naszych Zasobów.
 10. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Szwarcsoft Malgorzata Szwarc oraz jej firmę macierzystą i oddziały, wraz z ich dyrektorami, kadrą zarządzającą, managerami, pracownikami, sponsorami, agentami i licencjodawcami od i za wszelkie straty, wydatki, szkody i koszty, łącznie z realistycznym wynagrodzeniem adwokata, spowodowane jakimkolwiek naruszeniem niniejszego Regulaminu Użytkownika bądź niedopełnienia obowiązków wobec konta Użytkownika, spowodowanych przez Użytkownika bądź inne osoby, korzystające z konta Użytkownika. Zastrzega się prawo do przejęcia wyłącznej obrony przeciwko dowolnemu zarzutowi, dla którego posiadamy prawo do zabezpieczenia w świetle niniejszego Regulaminu Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik winien jest współpracować z naszą firmą w zakresie przez nas wskazanym. 

Ograniczenie rękojmi

Korzystając z naszego serwisu, Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszystkie dostarczane przez nas Zasoby dostępne są w stanie, w jakim się obecnie znajdują. Oznacza to, że nie gwarantujemy Użytkownikowi, że:

 1. korzystanie z naszych Zasobów spełni jego potrzeby bądź oczekiwania,
 2. korzystanie z Zasobów odbywać się będzie w sposób nieprzerwany, punktualny, bezpieczny i wolny od błędów,
 3. informacje uzyskane w drodze wykorzystania naszych Zasobów będą dokładne i wiarygodne oraz
 4. defekty w działaniu bądź funkcjonalności udostępnianych przez nas Zasobów będą naprawione bądź poprawione.
 5. zapisanie na dysku bądź uzyskanie w inny sposób poprzez wykorzystanie naszych Zasobów jakiejkolwiek treści odbywa się indywidualnie, na własną odpowiedzialność Użytkownika, oraz że Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za szkody powstałe na komputerze bądź innych urządzeniach, należących do Użytkownika, jak również za utratę jakichkolwiek danych, spowodowaną przez zapisanie tych treści na dysku
 6. żadne informacje bądź porady – sformułowane, sugerowane, ustne bądź pisemne – uzyskane przez Użytkownika od Szwarcsoft Malgorzata Szwarc bądź poprzez udostępniane przez nas Zasoby nie stanowią rękojmi, gwarancji ani warunków, za wyjątkiem precyzyjnie określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zgodnie z określonym powyżej Ograniczeniem rękojmi, Użytkownik rozumie i zgadza się, że roszczenia wobec naszej firmy będą ograniczone do sumy uiszczonej przez Użytkownika, o ile płatność taka miała miejsce, za korzystanie z produktów i/lub usług. Szwarcsoft Malgorzata Szwarc nie odpowiada za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikające z działań Użytkownika bądź podlegające odszkodowaniu retorsyjnemu szkody, jakich Użytkownik może doświadczyć wskutek zmian, utraty danych bądź ich mechanicznych przekłamań, usunięcia, utraty dostępu bądź przestoju w pełnym wymiarze, jak określonow odpowiednich ograniczeniach przepisów o odpowiedzialności.

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji –czyli datę dokonania wpłaty za abonament ,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W związku z dostarczaniem treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli Użytkownik rozpocznie korzystanie z opłaconych funkcjonalności przed upływem okresu 14 dni Użytkownik traci prawo do odstąpienia. Oznacza to zę prawo do odstąpienia od Umowy przysługuj Użytkownikowi, który zakupił Abonament, ale nie rozpoczął korzystać płatnych funkcjonalności dostarczanych na stronie www.GimnastykaSluchu.pl(czyli z tych z których nie można korzystać na koncie darmowym).

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Złotego Konta na stronie www.GimnastykaSluchu.pl.

Data opłacenia Złotego Konta i tym samym zawarcia umowy to …………………………………


Imię i nazwisko………………………………………………………….
adres e-mail……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Copyright/Znak handlowy

Wszystkie treści i materiały dostępne na www.GimnastykaSluchu.pl, zawierające ale nie ograniczone do tekstu, grafiki, nazwy strony internetowej, kodu, obrazów i symboli, stanowią własność intelektualną Szwarcsoft Malgorzata Szwarc i są chronione odpowiednimi przepisami prawa. Niewłaściwe wykorzystanie, obejmujące ale nie ograniczone do powielania, dystrybucji, prezentowania bądź przekazywania jakichkolwiek treści w niniejszym serwisie jest zabronione, o ile nie została udzielona indywidualna autoryzacja ze strony Szwarcsoft Malgorzata Szwarc. 

Zakończenie świadczenia usług

Użytkownik zgadza się, że firma może zadecydować o zawieszeniu bądź zakończeniu świadczenia usług w postaci umożliwiania dostępu do części bądź całości Zasobów, z powiadomieniem Użytkownika albo bez niego, z dowolnego powodu, łącznie z nieograniczonym prawem do odstąpienia od niniejszego Regulaminu Użytkownika. Czynności, co do których istnieje podejrzenie, że są nielegalne, fałszywe bądź obraźliwe, mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku Użytkownika z naszą firmą i może zostać zgłoszone do odpowiednich instancji prawnych. W przypadku zawieszenia bądź rozwiązania Umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Zasobów wygasa w trybie natychmiastowym, przy czym firma zastrzega sobie prawo do usuwania bądź kasowania informacji Użytkownika, łącznie z informacjami dotyczącymi konta i loginu. 

Prawo właściwe

Niniejszy serwis jest kontrolowany przez Szwarcsoft Malgorzata Szwarc z naszego biura, zlokalizowanego w województwie mazowieckim, w Polsce. Serwis jest dostępny z większości państw świata. Uwzględniając fakt, że przepisy prawa w innych krajach mogą różnić się od przepisów prawa polskiego, korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację tego, że akty i prawa polskie, bez względu na rozbieżności oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, stosują się do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z niniejszego serwisu oraz zakup jakichkolwiek produktów bądź usług poprzez niniejszy serwis. 

Ponadto, jakiekolwiek czynności, podejmowane w celu złamania Regulaminu Użytkownika będą kierowane do sądów wszystkich instancji w województwie mazowieckim, w Polsce. Niniejszym Użytkownik zgadza się na stawanie przed tymi sądami oraz nie wnosi wobec nich obiekcji związanych z jurysdykcją, miejscem jurysdykcji bądź określanych jako forum non conveniens.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Gwarancja

O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ, Szwarcsoft Malgorzata Szwarc WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE BĄDŹ WARUNKI, WYARTYKUŁOWANE BĄDŹ DOMNIEMANE, OBEJMUJĄCE, ALE NIE OGRANICZONE DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA SZCZEGÓLNYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania bądź uwagi odnośnie Warunków korzystania z serwisu należy kierować do:

Szwarcsoft Malgorzata Szwarc

ul. Sprawiedliwosci 4 m 31

05-800 Pruszków, woj. mazowieckie

kontakt [at] szwarcsoft.com