BLOG

   logo-pl-v2

 

fr pl gb us

Witamy serdecznie,

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej, z przykrością informujemy, że strona zostanie wyłączona z dniem 30 czerwca 2020. Na tę chwilę nie ma już możliwości przedłużenia abonamenu, ani zakupu nowego.

Za niedogodności przepraszamy.

Pokrewieństwa gam

    


Gamy to pewna rodzina. Mają różne stopnie podobieństwa, zależności między sobą czy pokrewieństwa. Tak jak wszystko inne można je grupować i szukać zależności, którę łaczą je w pewne grupy. Są trzy główne rodzaje tych zależności. 

1. Gamy jednoimienne to takie, których nazwa (pochodzącą od I stopnia gamy) jest taka sama, ale tryb (dur - moll)odwrotny. Dla przykładu są to gamy A-dur i a-moll, C-dur i c-moll itd.

jednoimienne
2. Kolejnym pokrewieństwem jest pokrewieństwo kwintowe. Kolejne gamy mają rosnącą liczbę znaków przykluczowych. Ten rodzaj pokrewieństwa często zapisuje się za pomocą Koła Kwintowego. Chodzi w nim o to, że gama o kolejnej liczbie znaków oddalona jest o interwał kwinty czystej w górę, lub jak kto woli o kwartę czysta w dół.

kwintowe2 small


3. Ostatnim rodzajem pokrewieństwa są gamy paralelne. Mieliśmy już pokrewieństwo nazwy. Pokrewieństwo kolejności. Czas na pokrewieństwo gam o tej samej liczbie znaków przykluczowych. To właśnie nazywamy Paralelizmem gam. Chodzi o to, że dla danej liczby znaków przykluczowych może wystąpić gama durowa i gama molowa. Aby stwierdzić jaka jest ta zależność tak jak przy kole kwintowym należałoby rozpisać gamy durowe i gamy molowe od wszystkich dźwięków. Grupując nazwy gam ilością znaków otrzymujemy:

dla krzyżyków:

 C   G   D   A   E   H   Fis   Cis 
 a   e   h   fis   cis   gis   dis   ais 
 

dla bemoli:

 C   F   B   Es   As   Des   Ges   Ces 
 a    d   g   c   f   b   es   as 

 

Ostatecznie wynika z tego, że gama paralelne molowa zbudowana jest na VI stopniu gamy durowej. Oznacza to tyle, że jeśli chcemy ustalić jaka jest nazwa gamy molowej odpowiadająca ilości znaków danej gamy durowej należy ja zbudować o tercję małą w dół od I stopnia gamy durowej, lub o sekstę wielką w górę od pierwszego stopnia gamy durowej. 

paralelne small
Tą zależność często umieszcza się również na Kole Kwintowym. Jeśli tak to przyjmie ono kształt taki jak poniżej:
paralelne kolo small